Kína fővárosába érkeztünk a varsói átszállás után.

After the transfer in Warsaw we arrived to the capital of China.